nybild-eon2
nybild-eon2

Res smart – så här funkar det

Roadtrip, utlandscharter eller cykelsemester? Hur du reser i sommar påverkar ditt klimatavtryck. Klimatboven har hela 250 gånger större påverkan än tvåan. Vinnaren tar dig 2 800 mil utan att överstiga EU:s koldioxidmål.

 

Bil

Vi använder bil till 77 procent av den sammanlagda sträcka som vi förflyttar oss varje dag. Och skillnaden i utsläpp varierar stort beroende på vilken typ av bil du har.

Det vanligaste drivmedlet – bensin – är också det som generar mest utsläpp: 190 g koldioxid per kilometer, jämfört med till exempel diesel som släpper ut 115 g. En dieselmotor har dessutom högre verkningsgrad än en bensinmotor: 30-35 % istället för 20-25 %, vilket innebär att en större del av bränslets energi faktiskt används för att driva bilen framåt.

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Biogas produceras genom rötning av organiskt material och är i stort sett fri från utsläpp av fossil koldioxid medan naturgas är fossilt. Fordonsgas består alltid av minst 50 % biogas – vilket ger ett koldioxidutsläpp på ungefär 60 g per kilometer. Det går att köpa 100 % biogas – utsläppen av koldioxid blir då mycket låga: runt 10 g per kilometer. Fordonsgas är ungefär lika effektivt som bensin, men har, förutom koldioxidutsläppen, fördelen att avgaserna innehåller mindre kväveoxider och färre partiklar.

När det gäller elhybridbilar finns det två sorter: de som laddas upp av en förbränningsmotor och de som laddas upp i ett vägguttag. Den som laddas upp av en motor drivs av samma bränsleslag som bilen i övrigt: det vill säga oftast ett fossilt bränsle. Laddas hybriden i ett eluttag används (här hemma) vanlig svensk elblandning. Elhybrider är bättre ur klimatsynpunkt än vanliga motorer, eftersom de jobbar mer effektivt.

Ska du köra mycket i sommar är det alltså bra att välja en gasbil eller en elhybrid.

 

Flyg

Enligt Trafikverket har flyget ungefär två och en halv gånger så stor klimatpåverkan som bil, om man räknar per passagerare och kilometer.

Förutom koldioxider släpper flygplansmotorer ut kväveoxid och vattenånga. Kväveoxider påverkar klimatet och har dessutom en försurande och övergödande effekt. Vattenånga bryts ner snabbt när den släpps ut på låga nivåer (upp till 10-15 km höjd) men högre upp har den lång livslängd. Där tros den bidra till att det bildas mer cirrusmoln än det skulle göra naturligt, vilka påverkar klimatet eftersom fler moln ger större växthuseffekt.

Om du ändå måste flyga så är det bättre för klimatet att välja ett lågprisflygbolag, eftersom deras plan har fler stolar – vilket ger ett lägre koldioxidutsläpp per passagerare. Förutsatt att planet är fullt, förstås.

 

Tåg

Vi har sett att bilen är renare än flyget. Men tåget kräver endast en tredjedel av energin bilen behöver per personkilometer.

Det eldrivna tågets klimatpåverkan beror på vilken typ av el det drivs med. Med en mix av svenska energikällor – vatten-, vind- och kärnkraft – blir utsläppet av koldioxid och påverkan på klimatet på personkilometer mycket lågt, näst intill försumbart.

Tågets klimatpåverkan per personkilometer är hela 250 gånger mindre än flygets, även om flygets energiförbrukning endast är fem gånger större.

 

Cykel

Vi är framme vid vinnaren. Klas Elm, ordförande i Svensk Cykling, har räknat ut att en cyklist släpper ut 21 g koldioxid per kilometer. Och då är även tillverkningen av cykeln och maten som bränsle inräknat.

Om du vill hålla dig inom EU:s mål för koldioxidutsläpp kan du enligt Klas Elms beräkningar varje år transportera dig 2 170 km i bil, 5 822 km i buss eller 28 000 km på cykel. Då återstår bara två frågor.

Vart vill du åka? Och hur?

 

Foto: Anna Loverus

Fler nyheter:
philips-hue-eon-energisparnytt-2 philips-hue-eon-energisparnytt-2

Smart belysning – från solkatter till appstyrda lamporVi går mot mörkare tider. Tur då att världen erbjuder så många ljusa idéer inom smart belysning. Från roterande speglar till smarta lampor som hanterar flera olika sorters ljus.

Gröna%20tak%20Hyllie_5 Gröna%20tak%20Hyllie_5

Sju fördelar med växter på taket – bra för både plånbok och miljön

Mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning. Växter på taken kan både spara energi och förbättra miljön. Redan nu kan du börja planera för egna gröna tak och väggar i vår.

Z Z

Lansering av nya Volvo V90 Bi-Fuel

Gäster från kommuner, företag och flera av Volvos bilåterförsäljare inspirerades av föredrag om biogasens betydelse för hållbara transporter, cirkulär ekonomi och framtidens gasteknik för fordon när Westport Fuel Systems tillsammans med E.ON och andra företag inom biogasbranschen bjöd in till lansering av nya Volvo V90 Bi-Fuel.

spara-energi-host-630x275 (2) spara-energi-host-630x275 (2)

Smarta hösttips för hemmet

Med sjunkande utomhustemperatur är det lätt att värmekostnaderna drar iväg. Varför inte passa på att göra ditt hem lite mer energismart, och samtidigt se över beteenden och gamla vanor?

Tillbaka till Energisparnytt