Ewa Wäckelgård
Ewa Wäckelgård

Solenergiprofessorn: Viktigaste trenderna just nu

Professor Ewa Wäckelgård har forskat om solenergi i tre decennier och är ny ordförande för branschföreningen Svensk Solenergi. Här är hennes bild av de hetaste solenergitrenderna  just nu. I Sverige och omvärlden.


Visst har det hänt en del sedan Ewa Wäckelgård som gymnasist började intressera sig för fenomenet att omvandla solenergi till el.

– Tidigare bemöttes vi som höll på med solenergi med skepsis, och avfärdades som miljömuppar. Nu är solenergi på tillväxt – dock fortfarande från låga nivåer. Allra mest växer det i USA, i delstater där vädret är gynnsamt för solenergi, säger hon.

Vilken är den hetaste trenden just nu?

– Mikroproduktion av el från solcellsanläggningar på den egna fastigheten. Kostnaderna för inköp av solcellsmoduler har sjunkit, vilket gjort egna anläggningar mer attraktiva. Tekniken är tillräckligt bra, utmaningen ligger i att skapa bra lösningar för hur mikroproducenter kompenseras. Här behövs det påverkansarbete för att utforma bra regelverk.

Hur går det då med planerna på jätteanläggningar, i till exempel Sahara?

– Här handlar det om termisk solkraft, där solvärme används för att koka vatten som driver turbiner. Den här tekniken drivs inte fram lika intensivt som för fem till tio år sedan. Optimismen har dämpats av den politiska instabiliteten i området. Spanien och USA har termisk solkraft och Indien och Australien har planerat för anläggningar, men jag vet inte om de har realiserats.

Hur ligger Sverige till?

– I Sverige ligger fokus på mikroproduktion som en form av energieffektivisering i bebyggelsen. Många av oss har en bild av att Sverige ligger i framkant, men det är många länder som är mer aktiva inom solenergi. Eftersom vi redan har ställt om till en fossilfri bas i vår energiförsörjning med vatten-, vind- och kärnkraft samt bioenergi har det inte funnits lika stark drivkraft att satsa på solenergi som i andra länder med hög andel fossilbränslebaserad el- och värmeproduktion.

Vilka är de internationella föregångarna?

– Det finns många intressanta lokala initiativ. I USA finns delstater med tydlig agenda för solenergisatsningar. Tyskland har under lång tid haft gynnsamma inmatningstariffer för solel som dock gradvis har fasats ut. I till exempel Freiburg är man en föregångare inom hållbar stadsutveckling med solvärme, solel kombinerat med passiv- och lågenergihus, både vid ny- och ombyggnation. Danmark är ett föregångsland när det gäller större solvärmeanläggningar i kombination med fjärrvärme – en teknik som Sverige faktiskt utvecklade på 1980-talet.

Nyligen presenterade Tesla-innovatören Elon Musk ett batteri som kan täcka hushållets totala dygnsbehov av energi. Kan den typen av lösningar förändra allt?

 – Tyvärr inte för oss i Sverige. Det där handlar om dygnslager och veckolager och det vi skulle behöva för att slippa komplettera med annan energi är säsongslager, eftersom vår tillgång till sol vintertid inte räcker till. Långtidslagring med batteri finns inte i dag. I Kalifornien passar dock dygns- och veckolager utmärkt.

Hur blir då framtiden? Har alla tak solceller om 10 år?

– Forskning och utveckling pågår för att förenkla installationerna. Kanske borde komponenterna finnas i byggmaterialen redan från början. Att stora aktörer som IKEA säljer solpaneler – om än inte i Sverige ännu – tror jag kommer att driva på utvecklingen mot enkelhet. Vi ser också att de stora byggherrarna i Sverige väljer solenergiinstallationer i olika typer av prestigebyggen, till exempel vid arenabyggen. Hur många tak som har solceller om tio år går inte att säga. Läget nu är att flera kommuner gör inventeringar för att se potentialen för solelinstallationer på tak, men utvecklingen beror på ett antal mer eller mindre påverkbara omvärldsfaktorer. Och det är viktigt att påverkbara faktorer är stabila och långsiktigt förutsägbara.

Är du intresserad av att installera solpaneler så köper vi gärna den solenergi du inte använder, läs mer här.

Fler nyheter:
philips-hue-eon-energisparnytt-2 philips-hue-eon-energisparnytt-2

Smart belysning – från solkatter till appstyrda lamporVi går mot mörkare tider. Tur då att världen erbjuder så många ljusa idéer inom smart belysning. Från roterande speglar till smarta lampor som hanterar flera olika sorters ljus.

Gröna%20tak%20Hyllie_5 Gröna%20tak%20Hyllie_5

Sju fördelar med växter på taket – bra för både plånbok och miljön

Mindre koldioxidutsläpp och buller, sänkt översvämningsrisk och lägre behov av kylning och uppvärmning. Växter på taken kan både spara energi och förbättra miljön. Redan nu kan du börja planera för egna gröna tak och väggar i vår.

Z Z

Lansering av nya Volvo V90 Bi-Fuel

Gäster från kommuner, företag och flera av Volvos bilåterförsäljare inspirerades av föredrag om biogasens betydelse för hållbara transporter, cirkulär ekonomi och framtidens gasteknik för fordon när Westport Fuel Systems tillsammans med E.ON och andra företag inom biogasbranschen bjöd in till lansering av nya Volvo V90 Bi-Fuel.

spara-energi-host-630x275 (2) spara-energi-host-630x275 (2)

Smarta hösttips för hemmet

Med sjunkande utomhustemperatur är det lätt att värmekostnaderna drar iväg. Varför inte passa på att göra ditt hem lite mer energismart, och samtidigt se över beteenden och gamla vanor?

Tillbaka till Energisparnytt